Oneindig dicht / Reaching horizons

Auteur:  Eddy Helsen
Uitgever: Compact Publishing
Vormgeving: m-idea.be
ISBN  978 94 91803 178
Waar te koop: ​​V​ic​re

 

Hoe kan je als bedrijfsleider ervoor zorgen dat denken en doen één worden. Hoe kan een organisatie zijn innovatie- en daadkracht vergroten door een uniforme modulaire taal in te voeren.

Oneindig dicht, een knap boekenproject van Hans Hermans en auteur Eddy Helsen

‘Oneindig Dicht’ is geschreven om te inspireren. Deze bundel wil leiders op een filosofische wijze prikkelen en terugbrengen naar de essentie van leiderschap en performante organisaties.

Auteur Eddy Helsen is de oprichter van ViCre, een referentie in strategisch advies, kenniscreatie en leiderschapsontwikkeling.

Klanten van ViCre vroegen Eddy vaak zijn inzichten neer te schrijven. Dit inspiratieboek is het resultaat. Het is de reflectie van een zoektocht naar de perfecte aansluiting die leidt tot tevreden klanten, medewerkers, aandeelhouders en omgeving. En dit aan de hand van business metaforen waarin de waarden duurzaamheid, authenticiteit, continuïteit, beweeglijkheid en veerkracht centraal staan.

Vraag Hans als ghostwriter voor jouw boek.